Địa chỉ: Thôn Nội , Xã Nội Hoàng
Thông tin chi tiết:
Thân Thị Nghị
Phó hiệu trưởng Thân Thị Nghị
Ngày tháng năm sinh 15/12/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách