Địa chỉ: Thôn Nội , Xã Nội Hoàng
 • Đỗ Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0962130279
  • Email:
   kimlua8979@gmail.com
 • Lê Văn Cận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0334580333
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0976469416
  • Email:
   thuysi20071983@gmail.com
 • Dương Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0988133084
  • Email:
   duongvan2984@gmail.com
 • Thân Thị Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989763069
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979136475
  • Email:
   hangnguyenbacgiang@gmail.com
 • Tống Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983191811
  • Email:
   tuyetnhung.2588@gmail.com
 • Kim Thị Thân Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0984711106
  • Email:
   kimhang8392@gmail.com
 • Thanh Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989892287
  • Email:
   thanhhanhyd@gmail.com
 • Dương Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384837618
  • Email:
   duongthitienbgg@gmail.com
 • Thân Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984063174
  • Email:
   thanhuong220389@gmail.com
Facebook
Liên kết website