Địa chỉ: Thôn Nội , Xã Nội Hoàng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Khánh
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Khánh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách chung