GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Nội, Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Email: c0noihoangyd.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 0975780232

 

1. Mô hình hoạt động: Trường Mầm non "Lấy trẻ làm trung tâm"

2. Đội ngũ giáo viên: Tập thể CBGV, NV nhiệt tình, trách nhiệm yêu nghề, mến trẻ, thân thiện với học sinh.75% giáo viên tốt nghiệp Đại học. Có nhiều đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm đạt từ 25 đến 35 %.

3. Mục tiêu của nhà trường: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục có chất lượng phù hợp với chủ đề năm học của ngành, của của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non.
- Giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng nhu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn mới

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa nhằm phát triển đức, trí, thể, mĩ. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Khơi dậy ý tưởng sáng tạo, vận dụng kỹ năng trong học tập vào cuộc sống xung quanh trẻ.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ăn bán trú tại trường:
- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và chăm sóc trẻ phù hợp với mô hình trường học giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm";
- Tổ chức học bán trú nâng cao chất lượng giáo dục, sức khỏe, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ của nhà trường
* Hoạt động giáo dục toàn diện: Thực hiện theo chương trình GDMN mới 
- Thực hiện các Kế hoạch dài hạn, kế hoạch, giai đoạn, ké hoạch năm học, kế hoạch tháng...
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm học, chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động của công tác các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường
- Tăng cường các hoạt động phối kết hợp với cha mẹ trẻ với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Nội Hoàng