Địa chỉ: Thôn Nội , Xã Nội Hoàng

Hình ảnh Cán bộ, giáo viên tham gia Bếp ăn và vận động ủng hộ vào ban MTTQ xã Nội Hoàng và các bé trong khu cách ly.

Facebook
Liên kết website